BÌNH CHÁNH (TP.HCM): NÂNG CHẤT TỪ HUYỆN THÀNH QUẬN, BĐS KHU NÀO SẼ TĂNG GIÁ?

(TN&MT) – Bình Chánh (TP.HCM) đang đẩy mạnh lộ trình từ huyện lên quận trong giai đoạn 2021 – 2025 không chỉ tạo tiền đề cho bất động sản (BĐS) tại đây mà cả khu Tây tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới. Lộ trình lên quận Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm […]

0902 72 79 07