Được thành lập từ năm 2008, AN LẠC TÂN là công ty đầu tư phát triển bất động sản tại TP.HCM

Sự phát triển không ngừng cả về chiều rộng và chiều sâu của các dự án cũng như năng lực cốt lõi tổng thể đã giúp An Lạc Tân khẳng định là thương hiệu trên thị trường, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “An Lạc Tân – Mang Tương Lai Đến Gần Bạn”cùng với Quý khách hàng.

Từ nền tảng vững chắc này, đội ngũ cán bộ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm có đầy đủ Tâm, Đức, Tài, Nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2019 là một năm có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của An Lạc Tân, công tác xây dựng nguồn nhân lực vào thời điểm này vô cùng quan trọng, một mặt nhằm tạo sức bật bắt nhịp các hoạt động công ty trong quá trình cải tổ hệ thống, mặt khác, tạo nền móng vững chắc, củng cố và tích lũy nội lực để công ty phát triển trong tương lai An Lạc Tân trở thành thương hiệu trên thị trường bất động sản, đồng thời đem lại lợi ích gia tăng cho Quý khách hàng, Quý đối tác cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội.