BAN LÃNH ĐẠO AN LẠC TÂN: TẤM LÒNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Từ ngày thành lập, Ban lãnh đạo An Lạc Tân tấm lòng vì  cộng đồng với mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

An Lạc Tân luôn xác định theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp hiện đại. Tức là phải gắn liền với tầm nhìn đúng đắn. Phát triển bền vững và mang lại những giá trị lợi ích cho cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo An Lạc Tân luôn hướng về cộng đồng với mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm. Mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

10 năm thành lập & phát triển cùng Ban lãnh đạo An Lạc Tân.

Trong hơn 10 năm thành lập và phát triển cùng ban lãnh đạo, toàn thể CBNV tại An Lạc Tân luôn tích cực duy trì các hoạt động hỗ trợ xã hội. Cũng như tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện đong đầy tình yêu thương dành cho cộng đồng. Bằng việc phối hợp với các đơn vị chính quyền tại địa phương, phía An Lạc Tân đã cùng đồng hành trong các chương trình xây dựng nhà tình thương, tài trợ học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi, trao quà cho bà con có được cuộc sống đầy đủ hơn.                

0902 72 79 07